Nowy rok, nowe możliwości i ubezpieczenia dla sektora mieszkalnictwa.

Minione miesiące funkcjonowania w warunkach pandemii dla wszystkich były bardzo wymagające. Bazując na doświadczeniach i posiadanych możliwościach, z powodzeniem dopasowywaliśmy sposób wsparcia naszych klientów do aktualnych obostrzeń sanitarnych. Jednocześnie dynamicznie zmieniające się otoczenie, a wraz z nim również prawne i informacyjne uwarunkowania działalności, istotnie zwiększyły świadomość sektora w zakresie znaczenia i rodzajów ochrony ubezpieczeniowej wykraczającej poza typowe ubezpieczenia np. mienia, bądź odpowiedzialności cywilnej.

2021 to kolejny już rok, w którym oddajemy do dyspozycji naszych klientów systematycznie aktualizowane, autorskie programy ubezpieczeniowe dedykowane właścicielom nieruchomości wielorodzinnych. Przygotowane w oparciu o wieloletnie doświadczenia w codziennej pracy z zarządcami nieruchomości, spółdzielniami mieszkaniowymi i TBS. Opracowane tak, aby zapewnić maksymalny zakres ochrony ubezpieczeniowej, przy jednoczesnym zachowaniu korzystnej ceny.

Wśród posiadanych rozwiązań, dysponujemy możliwościami ochrony zarówno mienia, odpowiedzialności cywilnej działalności, jak również negocjujemy i uruchamiamy m.in. ubezpieczenia z zakresu: OC zarządcy, OC wspólnoty, OC zarządu wspólnoty, cyber security, ryzyk budowlano-montażowych, inwestora zastępczego, D&O, kosztów sankcji skarbowych i wielu innych, których obecność uzasadnia najlepszy interes naszych klientów.

Pełny opis dostępnych rozwiązań dedykowanych dla właścicieli nieruchomości wielorodzinnych znajduje się w zakładce Oferta.

Współpracujemy ze wszystkimi towarzystwami ubezpieczeniowymi działającymi w Polsce, w tym m.in. z UNIQA SA, PZU SA, Compensa TU SA, STU Ergo Hestia SA.