Kontakt

BARTŁOMIEJ KRZUS

Dyrektor Regionalny
(PL zachodnia i południowa)

+48 509 025 272
bartlomiej.krzus@pib-broker.pl

Wdb Mieszkalnictwo Kontakt Mapa

BOGDAN KOBIAŁKA

Dyrektor Regionalny
(PL wschodnia i północna)

+48 607 270 909
bogdan.kobialka@pib-broker.pl

Formularz kontaktowy

Formularz kontaktowy

PIB Broker S.A.
ul. Fiołkowa 3
52-200 Wysoka

+48 71 341 87 57
biuro@pib-broker.pl
Jesteśmy w PIB Group

Dane rejestrowe spółki:
KRS: 0000357261
NIP: 8971734766
REGON: 020585812
Sąd Rejonowy dla Wrocławia- Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy
Kapitał zakładowy 7.537.857 zł (opłacony w całości)